"Weer zo’n goed doel (zucht)..."

8 september 2012 - Son en Breugel, Nederland

…hoorde ik laatst als reactie op het bericht dat we een fietssponsortocht gingen houden in Ethiopië voor de Solar Energy Foundation.

Dat was ook mijn eerste reactie toen ik vorig jaar gevraagd werd of ik interesse had om een Nederlandse stichting als lid van het internationale netwerk van Solar Energy Foundation* op te zetten.

Maar omdat het verzoek van onze goede vriend Samson Tsegaye uit Ethiopië afkomstig was, nam ik de tijd en moeite om me in de visie, doel en werk van die club te verdiepen. Ik was niet geheel onbekend met waar zij mee bezig waren, want in 2007 zag ik in het dorp Rema (op projectbezoek van stichting Dèhna waarvan ik bestuurslid ben) zonnepaneeltjes op tukuls (ronde boerenhutten) en Samson heeft me toen als projectleider trots rondgeleid. Hij vertelde me dat alle 1100 tukuls voorzien waren van verlichting op zonne-energie en het dorp daarom voortaan als ‘Solar Village Rema’ bekend stond. Hij legde uit dat dit het perfecte alternatief was voor het gebruik van petroleumlampjes, want zonne-energie is duurzamer, schoner, goedkoper en gezonder. Enthousiast ging hij door met persoonlijke verhalen van mensen, die dankzij de betrouwbare continue beschikbaarheid van energie werden gestimuleerd in hun ontwikkeling qua werk en onderwijs. De zon gaat in Ethiopië immers al rond 18:30u onder.

Maar er zijn talloze organisaties die zonne-energiesystemen in alle soorten en maten  in de derde wereld aan de man brengen, ook in Afrika, ook in Ethiopië. Ogenschijnlijk allemaal even duurzaam, vaak met een zo laag mogelijke aanschafprijs. Dus waarom zou ik juist bij de Solar Energy Foundation aanschuiven? Alleen omdat een vriend dat vraagt?

Ik heb aan oprichter Harald Schützeiche gevraagd mij uit te leggen of, en zo ja, in welk opzicht dit initiatief afwijkt van dat van anderen. Hij heeft mij weten te overtuigen door haarfijn uit te leggen hoe en waarom de aanpak van dit hybride netwerk, bestaande uit profit- en nonprofit-componenten de afgelopen jaren heeft geresulteerd in het grootste zonne-energieproject project in Oost-Africa dat niet aan het (vrijwel overal ontbrekende) elektriciteitsnetwerk is gekoppeld, waarvan inmiddels bijna een miljoen mensen profijt hebben, waarbij de systemen middels microkrediet voor vrijwel iedereen bereikbaar zijn, waardoor ruim 100 nieuwe locale banen zijn ontstaan, een twintigtal solar-centers als servicepunten zijn opgezet, ….

Het voert te ver om de opzet en resultaten hier gedetailleerd te beschrijven; wie wil kan het allemaal nalezen in het rapport ‘Ethiopia solar – The initiation of a solar trade in Ethiopia, 2005 – 2011’. Of in de factsheet.

Gelukkig heeft Harald het voor mij goed samengevat: “Er zijn talloze organisaties die  erop gericht zijn zoveel mogelijk solar-systemen voor een relatief lage prijs te verkopen en geen service aan te bieden.  Zij zijn van het type Sell and run. Wij zijn geen verkopers, maar gaan een duurzame relatie aan met onze doelgroep en overleggen waar zij het meeste bij gebaat zijn. Wij zijn van het type Sit down and listen to the people”.

Noud

*dit internationale netwerk, dat voluit ‘Stiftung Solarenergie – Solar Energy Foundation’ heet, heeft op dit moment componenten in Ethiopië, Philippijnen, Kenia, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Kijk voor een overzicht en meer informatie op http://www.solar-federation.org

sit down and listen to the people

 

 

Foto’s