Licht in de duisternis

21 augustus 2012 - Son en Breugel, Nederland

Licht in de duisternis
Meer dan 1,5 miljard (!) mensen leven in het donker zodra om 18:30u de zon ondergaat.
Zonder energie en verlichting worden deze mensen sterk in hun ontwikkeling beperkt.Installatie van een zonne-energiesysteem
De Solar Energy Foundation zoekt innovatieve oplossingen voor het energieprobleem door gebruik te maken van zonne-energie en maakt deze voor iedereen toegankelijk.
Zonne-energie verandert het leven van de mensen op het platteland van
Ethiopië. Zo wordt het schaarse licht van een petroleumlamp vervangen
door een betrouwbaar en schoon alternatief. Maar wordt ook water opgepompt en medicijnen gekoeld op een in alle opzichten duurzame methode.

Doe mee!
De Solar Energy Foundation Netherlands nodigt u van harte uit deel te
nemen aan ‘Cycle for Light’, een sponsortocht in Ethiopië voor het
werven van sponsorgelden en publiciteit.
Begin oktober 2012 gaat een groep fietsers de uitdaging aan om 230 km
door het hoogland van Ethiopië af te leggen.
Het ‘Cycle for light’-team bestaat uit Nederlandse en Ethiopische
deelnemers.

StS logo enlightening life
Heeft u interesse of vragen?
Bel 06-55881357 of neem contact op via informatie@solar-energy-foundation.org

Of kijk voor meer achtergrondinformatie op http://www.solar-energy-foundation.nl of http://www.solar-federation.org

Foto’s