Cycle For Light tour

Cycle For Light tour

Naam:
Cycle For Light tour
Leeftijd:
6 jaar
Woonplaats:
Addis Ababa, Ethiopië
Bij Reislogger sinds:
augustus 2012
Website:
cycleforlight.reislogger.nl
Reisverhalen:
142
Foto’s:
403
Video’s:
10

Over ons

Uitreiking NIWA lampen 4

SOLAR ENERGY FOUNDATION ETHIOPIA

Stiftung Solarenergie - Solar Energy Foundation is een internationale NGO en sinds 2005 actief in Ethiopië met het creëren van bewustzijn, het toepassen van verschillende zonne-energie-technologieën , het opleiden van technici en het verlenen van service.
De Stichting heeft al meer dan 30.000(!) solarsystemen op een duurzame manier in Ethiopië geplaatst. Dat betreft vooral verlichting, maar ook bijvoorbeeld waterpompen en medicijnkoeling.

PROJECT LIGHTING STUDENTS HOMES

In 2015 is het Lighting Students Homes project gestart waarbij solar-lampen beschikbaar worden gesteld aan scholieren (6 – 12 jaar) op het platteland die geen toegang hebben tot het elektriciteitsnet. Zij lopen lange afstanden van huis naar school. Wanneer ze ’s avonds weer thuis zijn is het al te donker om te studeren of huiswerk te maken.

In 2016 kregen duizend scholieren van twee scholen in de regio Noord-Shoa elk een Niwa Multi 300XL solar-lamp om ’s avonds de kamer goed te kunnen verlichten op een duurzame en veilige manier. Ook hun families profiteren uiteraard van het licht.

De scholieren tekenen een contract met de directeur van de school voor een verantwoord gebruik van de solarlamp. Tevens betalen ze een maandelijkse bijdrage van 1 birr (4 eurocent), waarmee de (minimaal benodigde) service door solartechnici een blijvend goede werking van de solarlamp garandeert.

SOLAR ENERGY FOUNDATION NEDERLAND

Om de projecten te ondersteunen organiseert de Nederlandse afdeling jaarlijks een sponsorfietstocht in Ethiopië onder de titel ‘Cycle for Light’.Via deze onvergetelijke sponsortocht door het Ethiopische hoogland en de daaraan voorafgaande acties worden donaties geworven voor het werk van onze lokale zusterstichting.

CYCLE FOR LIGHT 2017

Dit jaar is het verblijf in Ethiopie van 6 tot en met 16 oktober waarbij vanuit Nederland 4 fietsers meegaan. Dit fietsteam zal aangevuld worden met 5  Ethiopiërs die een relatie hebben met het werk van onze zusterstichting in Ethiopië. De start is vanaf de Solelo school (locatie van het project in 2016) nabij Ataye en de finish bevindt zich 6 dagen en 270 km verder in Addis Abeba, op de stichtingscompound 'Solar Valley', op zaterdag 14 oktober om 14:00u.

De bedoeling is om voorafgaand diverse sponsoracties te houden waarvan bij de finish in Addis Abeba de opbrengst bekend gemaakt kan worden. De totale opbrengst van deze 5e (!) editie van Cycle for Light 2017 zal ten goede komen aan het project ‘Lighting Student Homes’, waarbij aan scholieren van de Solelo school een solarlamp zal worden gedoneerd.

DRAAG OOK BIJ AAN STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING!

Meedoen kan op vele manieren! Door in oktober mee te fietsen met het team in Ethiopië en/of in Nederland (mee te helpen om) sponsoracties te organiseren.

Uiteraard zijn ook alle donaties*, klein of groot, van harte welkom. Ter indicatie: één solar-lamp kost iets minder dan 40 euro, maar een deelnemer per kilometer sponsoren met een bedrag kan natuurlijk ook.

Kijk voor alle informatie over (de voorgaande edities van) Cycle for Light op http://cycleforlight.reislogger.nl of www.facebook.com/cycleforlight of neem contact op via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Over (het werk van) de Solar Energy Foundation is alle informatie te vinden op www.solar-energy-foundation.nl en www.solar-energy-foundation.org.

*donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL27TRIO0254323464 t.n.v. Solar Energy Foundation Netherlands, o.v.v. “CFL 2017”.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Noud Heuvelmans (voorzitter van Solar Energy Foundation NL), Wilhelminalaan 24, 5691 AZ Son en Breugel, 06 20248740, Noud@solar-energy-foundation.org

ANBI

De Belastingdienst heeft Solar Energy Foundation Netherlands aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat giften aan onze stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor de  daarvoor geldende regels op www.belastingdienst.nl.

Bezochte landen

Wij hebben 2 landen (1%) bezocht:

Ethiopië, Nederland.